Promotic

Konfiguracja wstępna "PmCharServer - Minimalny zestaw obiektu PmaComm"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmCharServer - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / PmChar Konfigurowalny protokół".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji PmChar. Podczas wytwarzania aplikacji z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania element ten jest zawsze funkcjonalny. Element ten nie działa w trybie freeware PmFree.

Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Comm"
Numer portu TCP/UDPNumer portu Ethernet dla danej komunikacji.
Typ transmisji EthernetSprecyzowanie typu protokołu Ethernet.
TCP (domyślnie) - Umożliwia transmisję nieograniczonej ilości danych z zapewniną kontrolą. Dane są transmitowane po częściach w tzw. pakietach.
UDP - Umożliwia transmisję danych ograniczonej wielkości (często tylko do 500 bajtów). Transmisja danych jest bardzo szybka.
Odczytane dane będą zawsze tylko w jednym pakiecieJeżeli jest zaznaczone, wtedy zakłada się, że cała zawartość odebranej wiadomości zawsze zmieści się do jednego pakietu IP.
Ustawienie to ma wpływ na optymalizację prędkości odczytu:
Po odczycie jednego pakietu zostanie on zawsze zakończony bez oczekiwania na timeout (określony w konfiguratorze "Timeout transmisji jednego pakietu [ms]").
Wielkość pakietów określa dana sieć. Może to być np. 521 bajtów, 1024 bajtów itd.
Maksymalna ilość znaków w odbieranej wartości
W 'Dane-wysłanie' jest HexaStringW karcie "Dane-wysłanie" jest zawsze zmienna Data typu String.
Jeżeli jest zaznaczone, wtedy przyjmuje się, że zawartością tej zmiennej jest tzw. HexaString, przy pomocy którego można typie String przekazywać dowolne wartości binarne w następujący sposób:
Przykład: jeżeli mają zostać przesłane 4 bajty o wartościach binarnych 01 A0 00 B3 (w układzie szesnastkowym), wtedy jest konieczne ustawić do zmiennej typu String wartość "01A000B3" - tzn. tekst o długości 2*4=8 znaków.
W ten prosty sposób można przesyłać również dane, które zawierają także binarne zera, które w wartości typu String nie mogą występować.
Do przygotowania wysyłanych danych można zastosować metodę Pm.TransformValue(240).
Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy nie można wysyłać danych binarnych ale tylko dane tekstowe - zostanie wysłane dokładnie to co jest zawarte w zmiennej typu String.
W 'Dane-odbiór' jest HexaStringTo samo jak poprzedni konfigurator, tylko dla karty Dane-odbiór.
Jeżeli jest zaznaczone, wtedy do opracowania odebranych danych można zastosować metodę Pm.TransformValue(241).

Historia:
Pm9.00.03: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.