Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmCharServer - Minimální sestava objektu PmaComm"

Konfigurace komunikačního ovladače PmCharServer - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / PmChar konfigurovatelný protokol".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence PmChar. Při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta vždy funkční. Tato komponenta není funkční ve freeware módu PmFree.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Comm"
Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci.
Typ Ethernet přenosuUpřesnění typu Ethernet protokolu.
TCP (přednastaveno) - Umožňuje přenášet neomezené množství dat se zabezpečenou kontrolou. Data se přenášejí po částech v tzv. paketech.
UDP - Umožňuje přenášet data pouze omezené velikosti (často pouze do 500 bajtů). Přenos dat je velmi rychlý.
Přijímaná data budou vždy pouze v jednom paketuPokud je zatrženo, pak se předpokládá, že celý obsah přijaté zprávy se vždy vejde do jednoho IP paketu.
Toto nastavení má vliv na optimalizaci rychlosti příjmu:
Po příjmu jednoho paketu se vždy ukončí příjem a nečeká se na timeout (zadaný v konfigurátoru "Timeout přenosu jednoho paketu [ms]").
Velikost paketu je určena danou sítí. Může to být např. 521 bajtů, 1024 bajtů atd.
Maximální počet znaků v přijímané hodnotě
V 'Data-zaslání' je HexaStringV kartě "Data-zaslání" je vždy proměnná Data typu String.
Pokud je zatrženo, pak se předpokládá že obsahem této proměnné je tzv. HexaString, pomocí kterého lze v typu String přenášet libovolné binární hodnoty následovně:
Příklad: pokud se mají zaslat 4 bajty s binárními hodnotami 01 A0 00 B3 (v hexadecimálním tvaru), pak je nutno nastavit do proměnné typu String hodnotu "01A000B3" - tzn. text délky 2*4=8 znaků.
Takto lze jednoduše zasílat data obsahující i binární nuly, které v hodnotě typu String nesmějí být.
Pro přípravu vysílaných dat lze použít metodu Pm.TransformValue(240).
Pokud není zatrženo, pak nelze posílat binární data ale pouze textová data - zašle se přesně to co je v obsahu proměnné typu String.
V 'Data-příjem' je HexaStringStejné jako předchozí konfigurátor, pouze pro kartu Data-příjem.
Pokud je zatrženo, pak pro zpracování přijatých dat lze použít metoda Pm.TransformValue(241).

Historie:
Pm9.00.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.