Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmCharServer - Minimální sestava objektu PmaComm"

Konfigurace komunikačního ovladače PmCharServer - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / PmChar konfigurovatelný protokol".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Comm"
Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci.
Typ Ethernet přenosuUpřesnění typu Ethernet protokolu.
TCP (přednastaveno) - Umožňuje přenášet neomezené množství dat se zabezpečenou kontrolou. Data se přenášejí po částech v tzv. paketech.
UDP - Umožňuje přenášet data jen omezené velikosti (často jen do 500 bajtů). Přenos je velmi rychlý.
Přijímaná data budou vždy jen v jednom paketuPokud je zatrženo, pak se předpokládá, že celý obsah přijaté zprávy se vždy vejde do jednoho IP paketu.
Toto nastavení má vliv na optimalizaci rychlosti příjmu:
Po příjmu jednoho paketu se vždy ukončí příjem a nečeká se na timeout (zadaný v konfigurátoru "Timeout přenosu jednoho paketu [ms]").
Velikost paketu je určena danou sítí. Může to být např. 521 bajtů, 1024 bajtů atd.
Maximální počet znaků v přijímané hodnotě
V 'Data-zaslání' je HexaStringV kartě "Data-zaslání" je vždy proměnná Data typu String.
Pokud je zatrženo, pak se předpokládá že obsahem této proměnné je tzv. HexaString pomocí něhož lze v typy String přenášet libovolné binární hodnoty následujícím způsobem:
Příklad: pokud se mají zaslat 4 bajty s binárními hodnotami 01 A0 00 B3 (hexadecimálně), pak je nutno nastavit do proměnné typu String hodnotu "01A000B3" - tzn. text délky 2*4=8 znaků.
Takto lze jednoduše zasílat data obsahující i binární nuly, které v hodnotě typu String nesmějí být.
Pro přípravu vysílaných dat lze použít metodu Pm.TransformValue(240).
Pokud není zatrženo, pak nelze posílat binární data ale jen textová data - zašle se přesně to co je v obsahu proměnné typu String.
V 'Data-příjem' je HexaStringStejné jako předchozí konfigurátor, pouze pro kartu Data-příjem.
Pokud je zatrženo, pak pro zpracování přijatých dat lze použít metoda Pm.TransformValue(241).

Historie:
Pm9.00.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice