Promotic

Předkonfigurace "PmChar - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmChar - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / PmChar konfigurovatelný protokol".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace umožňuje zvolit dva typy připojení zařízení s počítačem:
- přes Ethernet
- přes sériový port počítače (RS232/RS485..)

Vzniklé nastavení připojení je funkční obvykle okamžitě. V jiném případě je nutno zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a viz také PmChar - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem..
- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "CommChar"
Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako:
- IPv4 celá adresa (např. "192.168.0.15")
- IPv4 adresa tohoto počítače (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 název počítače (např. "server11")
- IPv4 název tohoto počítače (tzn. "localhost")
- IPv6 celá adresa (např. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adresa tohoto počítače (tzn. "::1")

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Číslo vzdáleného TCP/UDP portuČíslo Ethernet vzdáleného portu pro danou komunikaci.
Typ Ethernet přenosuUpřesnění typu Ethernet protokolu.
TCP (přednastaveno) - Umožňuje přenášet neomezené množství dat se zabezpečenou kontrolou. Data se přenášejí po částech v tzv. paketech.
UDP - Umožňuje přenášet data jen omezené velikosti (často jen do 500 bajtů). Přenos dat je velmi rychlý.
Zavřít spojení po každém přenosuTato volba nastaví současně tyto dva konfigurátory:
Připojit až při prvním přenosu. Viz: PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Připojit až při prvním přenosu
Zavřít spojení po každém přenosu. Viz: PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Zavřít spojení po každém přenosu
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("SerPort").
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".
Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.
Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Rychlost".
110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
ParitaVýběr parity. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Parity.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Parita".
NO (žádná)
ODD (lichá)
EVEN (sudá)
Počet stopbitůNutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým se má komunikovat.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti StopBits.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Počet stopbitů".
1 stopbit
1.5 stopbitu
2 stopbity
Vytvoří zprávu typu: MasterPo vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommMsg > Parametry > Typ zprávy".
Přijímat dataPo zaslání se budou také přijímat data.
Maximální počet znaků v přijímané hodnotě
V 'Data-zaslání' je HexaStringV kartě "Data-zaslání" je vždy proměnná Data typu String.
Pokud je zatrženo, pak se předpokládá že obsahem této proměnné je tzv. HexaString, pomocí kterého lze v typu String přenášet libovolné binární hodnoty následujícím způsobem:
Příklad: pokud se mají zaslat 4 bajty s binárními hodnotami 01 A0 00 B3 (v hexadecimálním tvaru), pak je nutno nastavit do proměnné typu String hodnotu "01A000B3" - tzn. text délky 2*4=8 znaků.
Takto lze jednoduše zasílat data obsahující i binární nuly, které v hodnotě typu String nesmějí být.
Pro přípravu vysílaných dat lze použít metodu Pm.TransformValue(240).
Pokud není zatrženo, pak nelze posílat binární data ale jen textová data - zašle se přesně to co je v obsahu proměnné typu String.
V 'Data-příjem' je pouze HexaStringStejné jako předchozí konfigurátor, pouze pro kartu Data-příjem.
Pro zpracování přijatých dat lze použít metoda Pm.TransformValue(241).
Vytvoří zprávu typu: SlavePo vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaCommMsg > Parametry > Typ zprávy".
Odesílat dataPo příjmu se budou také odesílat data.
Maximální počet znaků v přijímané hodnotě
V 'Data-zaslání' je pouze HexaStringPokud je zatrženo, pak se předpokládá že v kartě "Data-zaslání" je pouze jedna proměnná typu String. Obsah této proměnné je tzv. HexaString, pomocí kterého lze v typu String přenášet libovolné binární hodnoty následujícím způsobem:
Například, pokud se mají zaslat 4 bajty s binárními hodnotami 01 A0 00 B3 (v hexadecimálním tvaru), pak je nutno nastavit do proměnné typu String hodnotu "01A000B3" - tzn. text délky 2*4=8 znaků. Takto lze jednoduše zasílat data obsahující i binární nuly, které v hodnotě typu String nesmějí být.
Pro přípravu vysílaných dat lze použít metodu Pm.TransformValue(240).
V 'Data-příjem' je pouze HexaStringStejné jako předchozí konfigurátor, pouze pro kartu Data-příjem.
Pro zpracování přijatých dat lze použít metoda Pm.TransformValue(241).

Historie:
Pm8.03.21: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.