Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmChar - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmChar - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / PmChar konfigurovatelný protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace umožňuje zvolit dva typy připojení přístroje s počítačem:
- přes Ethernet
- přes sériový port počítače (RS232/RS485..)

Vzniklé nastavení připojení je obvykle okamžitě funkční. V jiném případě je nutné zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: PmChar - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.

- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommChar"

Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci. Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s automatem je obvykle toto číslo nastaveno natvrdo v automatu a aplikace PROMOTIC zde musí mít stejnou hodnotu (viz poznámka níže).
Typ Ethernet přenosuUpřesnění typu Ethernet protokolu. Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s automatem je obvykle tento typ implementován natvrdo v automatu a aplikace PROMOTIC zde musí mít stejný typ (viz poznámka níže).
TCP (přednastaveno) - Umožňuje přenášet neomezené množství dat se zabezpečenou kontrolou. Data se přenášejí po částech v tzv. paketech.
UDP - Umožňuje přenášet data jen omezené velikosti (často jen do 500 Bajtů). Přenos je velmi rychlý.
Zavřít spojení po každém přenosuTato volba nastaví současně tyto dva konfigurátory:

Připojit až při prvním přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Připojit až při prvním přenosu

Zavřít spojení po každém přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Zavřít spojení po každém přenosu

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku každý objekt PmComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Rychlost

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
ParitaVýběr parity. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Parity.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Parita

NO (žádná)
ODD (lichá)
EVEN (sudá)
Počet stopbitůVýběr počtu stopbitů. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti StopBits.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Počet stopbitů

1 stopbit
1.5 stopbitu
2 stopbity
Vytvoří zprávu typu: MasterPo vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor:PmCommMsg > Parametry > Typ zprávy
Přijímat dataPo zaslání se budou také přijímat data.
Maximální počet znaků v přijímané hodnotěMaximální počet znaků v přijímané hodnotě
V 'Data-zaslání' je pouze HexaStringPokud je zatrženo, pak se předpokládá že v záložce Data-zaslání je pouze jedna proměnná typu String. Obsahem této proměnné je tzv. HexaString pomocí něhož lze v typy String přenášet libovolné binární hodnoty následujícím způsobem:

Například, pokud se mají zaslat 4 bajty s binárními hodnotami 01 A0 00 B3 (hexadecimálně), pak do této proměnné typu String je nutno nastavit hodnotu "01A000B3" - tzn. text délky 2*4=8 znaků. Takto lze jednoduše zasílat data obsahující i binární nuly, které v hodnotě typu String nesmějí být.

Pro přípravu vysílaných dat lze použít metodu Pm.TransformValue(240).

V 'Data-příjem' je pouze HexaStringStejné jako předchozí konfigurátor, jen pro záložku Data-příjem.

Pro zpracování přijatých dat lze použít metoda Pm.TransformValue(241).

Vytvoří zprávu typu: SlavePo vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor:PmCommMsg > Parametry > Typ zprávy
Odesílat dataPo příjmu se budou také odesílat data.
Maximální počet znaků v přijímané hodnotěMaximální počet znaků v přijímané hodnotě
V 'Data-zaslání' je pouze HexaStringPokud je zatrženo, pak se předpokládá že v záložce Data-zaslání je pouze jedna proměnná typu String. Obsahem této proměnné je tzv. HexaString pomocí něhož lze v typy String přenášet libovolné binární hodnoty následujícím způsobem:

Například, pokud se mají zaslat 4 bajty s binárními hodnotami 01 A0 00 B3 (hexadecimálně), pak do této proměnné typu String je nutno nastavit hodnotu "01A000B3" - tzn. text délky 2*4=8 znaků. Takto lze jednoduše zasílat data obsahující i binární nuly, které v hodnotě typu String nesmějí být.

Pro přípravu vysílaných dat lze použít metodu Pm.TransformValue(240).

V 'Data-příjem' je pouze HexaStringStejné jako předchozí konfigurátor, jen pro záložku Data-příjem.

Pro zpracování přijatých dat lze použít metoda Pm.TransformValue(241).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice