Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmCharServer - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmCharServer - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / PmChar konfigurovatelný protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CharServer"

Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci.
Typ Ethernet přenosuUpřesnění typu Ethernet protokolu.
TCP (přednastaveno) - Umožňuje přenášet neomezené množství dat se zabezpečenou kontrolou. Data se přenášejí po částech v tzv. paketech.
UDP - Umožňuje přenášet data jen omezené velikosti (často jen do 500 bajtů). Přenos je velmi rychlý.
Přijímaná data budou vždy jen v jednom paketuPokud je zatrženo, pak se předpokládá, že celý obsah přijaté zprávy se vždy vejde do jednoho IP paketu.

Toto nastavení má vliv na optimalizaci rychlosti příjmu:

Po příjmu jednoho paketu se vždy ukončí příjem a nečeká se na timeout (zadaný v konfigurátoru "Timeout přenosu jednoho paketu [ms]").

Velikost paketu je určena danou sítí. Může to být např. 521 bajtů, 1024 bajtů atd.

Maximální počet znaků v přijímané hodnotě
Nastavení pro ServerNastavení pro Server
Nastavení pro Server
Typ dat - Receive
Binary
Text
Json
XML
Typ dat - Send
Ne
Binary
Text
Json
XML

Historie:
Pm9.00.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice