Promotic

Předkonfigurace "PmCharServer - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmCharServer - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / PmChar konfigurovatelný protokol".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Obraz je určen k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.


Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence PmChar. Při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta vždy funkční. Tato komponenta není funkční ve freeware módu PmFree.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "CharServer"
Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci.
Typ Ethernet přenosuUpřesnění typu Ethernet protokolu.
TCP (přednastaveno) - Umožňuje přenášet neomezené množství dat se zabezpečenou kontrolou. Data se přenášejí po částech v tzv. paketech.
UDP - Umožňuje přenášet data jen omezené velikosti (často jen do 500 bajtů). Přenos dat je velmi rychlý.
Přijímaná data budou vždy jen v jednom paketuPokud je zatrženo, pak se předpokládá, že celý obsah přijaté zprávy se vždy vejde do jednoho IP paketu.
Toto nastavení má vliv na optimalizaci rychlosti příjmu:
Po příjmu jednoho paketu se vždy ukončí příjem a nečeká se na timeout (zadaný v konfigurátoru "Timeout přenosu jednoho paketu [ms]").
Velikost paketu je určena danou sítí. Může to být např. 521 bajtů, 1024 bajtů atd.
Maximální počet znaků v přijímané hodnotě
Nastavení pro ServerNastavení pro Server
Nastavení pro Server
Typ dat - Receive
Binary
Text
Json
XML
Typ dat - Send
Ne
Binary
Text
Json
XML

Historie:
Pm9.00.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.