Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace a "PmCharServer a PmChar klient - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmCharServer - Ovladač pro komunikaci uživatelsky konfigurovatelným ASCII/BIN protokolem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / PmChar konfigurovatelný protokol".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Obraz slouží k testování komunikace a pro funkčnost komunikace není nutný.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "CommChar"
Číslo vzdáleného TCP/UDP portuČíslo Ethernet vzdáleného portu pro danou komunikaci.
Typ Ethernet přenosuUpřesnění typu Ethernet protokolu.
TCP (přednastaveno) - Umožňuje přenášet neomezené množství dat se zabezpečenou kontrolou. Data se přenášejí po částech v tzv. paketech.
UDP - Umožňuje přenášet data pouze omezené velikosti (často pouze do 500 bajtů). Přenos dat je velmi rychlý.
Přijímaná data budou vždy pouze v jednom paketuPokud je zatrženo, pak se předpokládá, že celý obsah přijaté zprávy se vždy vejde do jednoho IP paketu.
Toto nastavení má vliv na optimalizaci rychlosti příjmu:
Po příjmu jednoho paketu se vždy ukončí příjem a nečeká se na timeout (zadaný v konfigurátoru "Timeout přenosu jednoho paketu [ms]").
Velikost paketu je určena danou sítí. Může to být např. 521 bajtů, 1024 bajtů atd.
Maximální počet znaků v přijímané hodnotě
Nastavení pro ServerNastavení pro Server
Nastavení pro Server
Typ dat - Receive
Binary
Text
Json
XML
Typ dat - Send
Ne
Binary
Text
Json
XML

Historie:
Pm8.03.21: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.