Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "PmChar - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja drivera komunikacyjnego PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / PmChar Konfigurowalny protokół".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder lub PmRoot.

 
Konfiguracja wstępna umożliwia wybrać dwa rodzaje podłączenia urządzenia z komputerem:
- poprzez Ethernet
- po łączu szeregowym komputera (RS232/RS485..)

W ten sposób ustawione połączenie zazwyczaj funkcjonuje bez dalszych ustawień. W innym przypadku trzeba stwierdzić parametry połączenia z dokumentacji producenta urządzenia oraz w dokumentacji: PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika.

- Panel jest przeznaczony do testowania komunikacji i do jej funkcjonowania nie jest konieczny.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "CommChar"

Typ komunikacji
Sieciowa komunikacja TCP/IP (domyślnie)
Komunikacja szeregowa
Adres sieciowyAdres sieciowy, pod którym będzie podłączona strona przeciwległa. Adres można określać jako adres IP (np. 192.168.0.15) lub jako nazwę komputera (np. server11).

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmComm > Określanie parametrów Ethernet > Adres sieciowy
Numer portu TCP/UDPNumer portu Ethernet dla danej komunikacji. Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z automatem bywa numer portu w automacie ustawiony bez możliwości zmiany i aplikacja PROMOTIC musi mieć tutaj ustawioną taką samą wartość (patrz notatka poniżej).
Typ transmisji EthernetSprecyzowanie typu protokołu Ethernet. Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z automatem bywa typ protokołu w automacie ustawiony bez możliwości zmiany i aplikacja PROMOTIC musi mieć tutaj ustawioną taką samą wartość (patrz notatka poniżej).
TCP (domyślnie) - Umożliwia transmisję nieograniczonej ilości danych z zapewniną kontrolą. Dane są transmitowane po częściach w tzw. pakietach.
UDP - Umożliwia transmisję danych ograniczonej wielkości (często tylko do Bajtów). Transmisja jest bardzo szybka.
Zamknij połączenie po każdej transmisjiTa opcja ustawi jednocześnie dwa następujące konfiguratory:

Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji. Patrz: PmComm > Określanie parametrów Ethernet > Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji

Zamknij połączenie po każdej transmisji. Patrz: PmComm > Określanie parametrów Ethernet > Zamknij połączenie po każdej transmisji

Port szeregowyWybór portu szeregowego do komunikacji.

Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort. Wartość można stwierdzić metodą GetProtParam(""SerPort"").

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Port szeregowy.

Nieustawione - Po uruchomieniu aplikacji obiekt nie podłącza się do żadnego portu i port szeregowy można następnie wybrać dynamicznie przy pomocy algorytmu (przy pomocy metody PmComm.OpenPort).
Modem - Obiekt jest przeznaczony do transmisji poprzez łącze komutowane (za pośrednictwem obiektu PmModem). Port szeregowy jest przzydzialany przy pomocy metody PmModem.SetPmComm lub konfiguratoru Obiekt PmComm w obiekcie PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Po uruchomieniu aplikacji jest otwarty określony port szeregowy. W SO Windows port ten musi być poprawnie ustawiony i dostępny (nie może go stosować ktokolwiek inny).

Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeden PmComm komunikuje się poprzez COM1, to następny PmComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3,..) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.

Prędkość transmisji(Baud rate) Wybór szybkości komunikacji w bodach (bps, bit per second).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości BaudRate.

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Prędkość transmisji

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
ParzystośćWybór parzystości. Jest konieczny wybór wartości odpowiedniej dla urządzenia, z którym ma odbywać się komunikacja.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Parity.

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Parzystość

NO (żaden)
ODD (nieparzysty)
EVEN (parzysty)
Ilość bitów stopuWybór ilości bitów stopu. Jest konieczny wybór wartości odpowiedniej dla urządzenia, z którym ma odbywać się komunikacja.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości StopBits.

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmComm > Ustawienie parametrów łącza szeregowego > Ilość bitów stopu

1 bit stopu
1.5 bita stopu
2 bity stopu
Wytworzy wiadomość typu: MasterPo wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator:PmCommMsg > Parametry > Typ wiadomości
Odbiór danychPo wysłaniu danych dojdzie również do odbioru danych.
Maksymalna ilość znaków w odbieranej wartościMaksymalna ilość znaków w odbieranej wartości
W 'Dane-wysłanie' jest tylko HexaStringJeżeli jest zaznaczone, wtedy przyjmuje się, że w zakładce Dane-wysłanie występuje tylko jedna zmienna typu String. Zawartością tej zmiennej jest tzw. HexaString, przy pomocy którego można typie String przekazywać dowolne wartości binarne w następujący sposób:

Na przykład jeżeli mają zostać przesłane 4 bajty o wartościach binarnych 01 A0 00 B3 (w układzie szesnastkowym), wtedy do tej zmiennej String trzeba ustawić wartość "01A000B3" - tzn. tekst o długości 2*4=8 znaków. W ten prosty sposób można przesyłać również dane, które zawierają także binarne zera, które w wartości typu String nie mogą występować.

Do przygotowania wysyłanych danych można zastosować metodę Pm.TransformValue(240).

W 'Dane-odbiór' jest tylko HexaStringTo samo jak poprzedni konfigurator tylko dla zakładki Dane-odbiór.

Do opracowania odebranych danych można zastosować metodę Pm.TransformValue(241).

Wytworzy wiadomość typu: SlavePo wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator:PmCommMsg > Parametry > Typ wiadomości
Wysłanie danychPo odbiorze danych dojdzie także do wysłania danych
Maksymalna ilość znaków w odbieranej wartościMaksymalna ilość znaków w odbieranej wartości
W 'Dane-wysłanie' jest tylko HexaStringJeżeli jest zaznaczone, wtedy przyjmuje się, że w zakładce Dane-wysłanie występuje tylko jedna zmienna typu String. Zawartością tej zmiennej jest tzw. HexaString, przy pomocy którego można typie String przekazywać dowolne wartości binarne w następujący sposób:

Na przykład jeżeli mają zostać przesłane 4 bajty o wartościach binarnych 01 A0 00 B3 (w układzie szesnastkowym), wtedy do tej zmiennej String trzeba ustawić wartość "01A000B3" - tzn. tekst o długości 2*4=8 znaków. W ten prosty sposób można przesyłać również dane, które zawierają także binarne zera, które w wartości typu String nie mogą występować.

Do przygotowania wysyłanych danych można zastosować metodę Pm.TransformValue(240).

W 'Dane-odbiór' jest tylko HexaStringTo samo jak poprzedni konfigurator tylko dla zakładki Dane-odbiór.

Do opracowania odebranych danych można zastosować metodę Pm.TransformValue(241).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice