Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Podobiekty obiektu PmaOpcDaClient"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).

Wytworzy Pma obiekt z ustawieniem domyślnym.
Lista konfiguracji wstępnych:

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.