Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Podobiekty obiektu PmaAlarmGroup"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).

Wytworzy Pma obiekt z ustawieniem domyślnym.
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmaPanel - Grafika użytkownika: Wytworzy obiekt typu PmaPanel.
- Panel przeglądarki stanu alarmów: Wytworzy obiekt PmaPanel z przeglądarką stanu alarmów konkretnej grupy PmaAlarmGroup
- Panel przeglądarki historii alarmów: Wytworzy obiekt PmaPanel z przeglądarką historii alarmów konkretnej grupy PmaAlarmGroup

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.