Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Panel przeglądarki historii alarmów"

Wytworzy obiekt PmaPanel z przeglądarką historii alarmów konkretnej grupy PmaAlarmGroup.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Panele (PmaPanel) / Przeglądarki alarmy oraz eventy".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "PanelAlHistory".
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (separatorem jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz okno konfiguracyjne "Grupy logiczne".
Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie "Członek grup logicznych".
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Członek grup logicznych" zostanie ustawiony na daną wartość.
Ścieżka do obiektu PmaAlarmGroupŚcieżka do obiektu PmaAlarmGroup.
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaObject > Obiekt > Parametry Pma obiektu" zostanie ustawiony na daną wartość.
Ścieżka do niezarejestrowanej przeglądarki stanu alarmówŚcieżka do panelu przeglądarki stanu alarmów (../PanelAlState)
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.