Update cookies preferences
Promotic

Członek grup logicznych - okno konfiguracyjne

Opis:
Ustawienie przynależności do grup logicznych.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Członek grup logicznych" każdego Pma obiektu.
Konfiguratory:
Grupy logiczneLista wszystkich dostępnych grup logicznych do wyboru.
WybórLista wszystkich wybranych grup logicznych.
Wybrać następną grupę logiczną można przy pomocy przycisku "Dodaj".
Usunąć daną grupę logiczną można przy pomocy przycisku "Usuń".
Notatka:
Grupy logiczne można definiować w oknie konfiguracyjnym "Grupy logiczne" obiektu PmaRoot.

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.