Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Przeglądarki alarmy oraz eventy"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel)".
Lista konfiguracji wstępnych:
- Panel przeglądarki stanu alarmów: Wytworzy obiekt PmaPanel z przeglądarką stanu alarmów konkretnej grupy PmaAlarmGroup
- Panel przeglądarki historii alarmów: Wytworzy obiekt PmaPanel z przeglądarką historii alarmów konkretnej grupy PmaAlarmGroup
- Panel przeglądarki historii eventów: Wytworzy obiekt PmaPanel z przeglądarką eventów konkretnej grupy PmaEventGroup
© MICROSYS, spol. s r. o.