Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Trendy oraz wykresy"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel)".
Lista konfiguracji wstępnych:
- Przeglądarka trendów: Panel z przeglądarką trendów i przyciskami konfiguracyjnymi.
- Przeglądarka trendów z podziałką dla każdego wyświetlanego trendu: Panel z przeglądarką trendów z samodzielnymi skalami oraz przyciskami konfiguracyjnymi.
- Przebieg funkcji - przeglądanie: Panel wyświetlający przebieg funkcji
- Przebieg funkcji - wytworzenie, ustawienie oraz przeglądanie: Panel z przeglądarką trendów ustawioną do graficznego ustawiania przebiegu funkcji.
- Dane w wykresie liniowym oraz histogramie: Panel wyświetlający dane w wykresie liniowym oraz histogramie.
- Róża wiatrów: Panel pokazujący za pomocą odcinków kołowych stosunek sił działających z różnych kierunków
© MICROSYS, spol. s r. o.