Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Przeglądarki oraz tabelki"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel)".
Lista konfiguracji wstępnych:

PmaAdo oraz PmaDataTable
- Panel z tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji: Wytworzy obiekt PmaPanel z tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji

PmaData
- Panel z tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji obiektu PmaData: Wytworzy obiekt PmaPanel z tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji obiektu PmaData
- Panel z tabelkową oraz graficzną przeglądarką danych z możliwością edycji obiektu PmaData: Wytworzy obiekt PmaPanel z graficzną oraz tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji obiektu PmaData

PmForm
- Panel z tabelą typu PmfTable: Wytworzy obiekt PmaPanel z tabelą typu PmfTable

Text
- Panel z przeglądarką tekstu lub zawartości plików tekstowych: Wytworzy obiekt PmaPanel z edytowalną przeglądarką tekstu PmgWEdit
© MICROSYS, spol. s r. o.