Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracje wstępne w grupie "Dialog do wprowadzenia koloru"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Panele (PmaPanel)".
Lista konfiguracji wstępnych:
- Wybór koloru z palety: Okno do wyboru koloru
- Wybór koloru z możliwością edycji: Okno do wyboru lub edycji koloru
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice