Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Panele (PmaPanel)"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).

Konfiguracje wstępne w opisywanej grupie wytworzy obiekt (lub pakiet obiektów), które posiadają wymaganą funkcjonalność. Założenie jest możliwe w obiektach PmaFolder, PmaRoot, i tylko niektóre w obiekcie PmaPanel. Po wyborze konfiguracji wstępnej jest wytworzony nowy obiekt (zazwyczaj PmaFolder lub PmaPanel), w którym mogą zostać wytworzone następne obiekty podległe i wszystkie te obiekty są ustawione w ten sposśb, aby spełniały odpowiednią funkcjonalność.
Wytworzenie obiektów przy pomocy konfiguracji wstępnej jest o wiele prostsze niż wytwarzanie obiektów wyborem z grupy Podstawowa, gdzie wytwarzane obiekty są "puste" i jest konieczne ich odpowiednia konfiguracja.
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmaPanel - Grafika użytkownika: Wytworzy obiekt typu PmaPanel.
- Powszechne okno wprowadzający: Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia
- Okno do wprowadzania daty i czasu: Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia
- Okno do wprowadzania koloru: Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia
- Klawiatura: Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia
- Pasek narzędziowy (Toolbar): Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia
- Trendy oraz wykresy: Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia
- Przeglądarki alarmy oraz eventy: Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia
- Przeglądarki oraz tabele: Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia
- Pozostałe: Wytworzy jeden lub grupę obiektów specjalnego przeznaczenia
© MICROSYS, spol. s r.o.