Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Obszary pracy (PmaWorkspace)"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu).
Lista konfiguracji wstępnych:
- PmaWorkspace - Obszar roboczy: Wytworzy obszar roboczy (obiekt PmaWorkspace)bez żadnych dodatkowych okien i ustawień.
- Workspace z paskiem narzędziowym: Obszar roboczy i podobiekt PmaPanel wstępnie ustawiony jako pasek narzędziowy.
- Workspace z rmkami podrzędnymi rozmieszczonymi poziomo: Obszar roboczy z ramkami podrzędnymi rozmieszczonymi poziomo i podobiektami PmaPanel
© MICROSYS, spol. s r.o.