Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Trendy, administracja danych historycznych"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Trendy, administracja danych historycznych".
Lista konfiguracji wstępnych:
- Przeglądarki: Panel z przeglądarką
- PmaTrendGroup (zapis historii): Wytworzy obiekt PmaTrendGroup

Historia:
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.