Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Klawiatura"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel)".
Lista konfiguracji wstępnych:
- Kalkulator z podstawowymi działaniami matematycznymi: Okno zawiera kalkulator z podstawowymi działaniami matematycznymi. Zalecane zastosowanie na ekranie dotykowym.
- Okno z klawiaturą do wprowadzania wartości liczbowych: Okno zawiera klawiaturę do wprowadzania wartości liczbowych (można wprowadzić wartości zawierające wyłącznie liczby). Stosowne do wykorzystania na ekranie dotykowym.
- Okno do wprowadzanie wartości alfanumerycznych: Okno zawiera klawiaturę do wprowadzania wartości alfanumerycznych (wartości zawierające litery oraz liczby). Stosowne wykorzystanie na ekranie dotykowym.
© MICROSYS, spol. s r. o.