Promotic

Konfiguracja wstępna "Okno do wprowadzanie wartości alfanumerycznych"

Okno zawiera klawiaturę do wprowadzania wartości alfanumerycznych (wartości zawierające litery oraz liczby). Stosowne wykorzystanie na ekranie dotykowym.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel) / Klawiatura".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Przyciski alfanumeryczne i funkcyjne (obiekt PmgButton) w zdarzeniu onButtonUp umożliwiają zmiany na wyświetlaczu wyniku (w obiekcie PmgString).
W zdarzeniu onPanelStartEnd do wyświetlacza (PmgString) zostanie wczytana wartość wejściowa argumentu. W zdarzeniu onPanelStopEnd po naciśnięciu przycisku "OK" wartość z PmgString zostanie zwrócona do obiektu, który metodę CreateView wywołał.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "KeybAlfaNum"
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Przykład:
Wartość wejściowa zmiennej sTxt zostanie wyświetlona w Pmg obiekcie okna. Do zmiennej sVal zostanie zwrócona edytowana wartość.
Otwarcie wstępnie nakonfigurowanego okna w panelu w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function OnClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("KeybAlfaNum=" + ev.ReturnValue);
}
}

var sTxt = "Text 1";
var oCreator = Pm.CreateView(null, "/KeybAlfaNum", "", "target:_blank;dependent:1;size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = sTxt;
oCreator.View.onClose = OnClose;
oCreator.Open();


Opisywana konfiguracja wstępna jest zastosowana w PreCfg - Przykłady konfiguracji wstępnych.
© MICROSYS, spol. s r.o.