Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Kalkulator z podstawowymi działaniami matematycznymi"

Okno zawiera kalkulator z podstawowymi działaniami matematycznymi. Zalecane zastosowanie na ekranie dotykowym.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Panele (PmaPanel) / Klawiatura".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


W zdarzeniu onPanelStartEnd do wyświetlacza (PmgString) zostanie wczytana wartość wejściowa parametru. W zdarzeniu onPanelStopEnd po naciśnięciu przycisku "OK" wartość z PmgString zostanie zwrócona do obiektu, który metodę CreateView wywołał.
Do otwarcia panela można zastosować również metodę CreateView. Po otwarciu panela będzie wartość na wyświetlaczu w stanie początkowym (0), jednak w tym przypadku nie można zwrócić obliczonej wartości.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Calc"
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Przykład1:
Otwarcie wstępnie nakonfigurowanego okna w panelu w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("CalcValue=" + ev.ReturnValue);
}
}

var nVal = 328;
var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Calc", "", "target:_blank;dependent:1;size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = nVal;
oCreator.View.onClose = onClose;
oCreator.Open();


Przykład2:
Otwarcie wstępnie nakonfigurowanego okna w panelu w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton. Otwarcie panela bez wartości wejściowej i wartości zwrotnej.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.CreateView(null, "/Calc", "", "target:_blank; size:250,350;");


Opisywana konfiguracja wstępna jest zastosowana w PreCfg - Przykłady konfiguracji wstępnych.
© MICROSYS, spol. s r.o.