Promotic

Konfiguracja wstępna "Okno z klawiaturą do wprowadzania wartości liczbowych"

Okno zawiera klawiaturę do wprowadzania wartości liczbowych (można wprowadzić wartości zawierające wyłącznie liczby). Stosowne do wykorzystania na ekranie dotykowym.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel) / Klawiatura".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) jest wytworzona w ten sposób, że działa również jako Web panel.


Przyciski numeryczne i funkcjyjne (obiekt PmgButton) w zdarzeniu onButtonUp umożliwiają zmiany na wyświetlaczu wyniku (obiekt PmgNumber).
W zdarzeniu onPanelStartEnd do wyświetlacza (obiekt PmgNumber) zostanie wczytana początkowa wartość argumentu. W zdarzeniu onPanelStopEnd po naciśnięciu przycisku OK wartość z PmgNumber zostanie zwrócona do obiektu, który metodę CreateView wywołał.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "KeybNum"
UprawnieniaW tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Zazwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zazwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Przykład:
Wejściowa wartość liczbowa n zostanie wyświetlona w Pmg obiekcie okna.
Otwarcie wstępnie nakonfigurowanego okna w panelu w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function OnClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("KeybNumValue=" + ev.ReturnValue);
}
}

var nVal = 328;
var oCreator = Pm.CreateView(null, "/KeybNum", "", "target:_blank;dependent:1;size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = nVal;
oCreator.View.onClose = OnClose;
oCreator.Open();


Opisywana konfiguracja wstępna jest zastosowana w PreCfg - Przykłady konfiguracji wstępnych.
© MICROSYS, spol. s r. o.