Promotic

Konfiguracje wstępne w grupie "Pozostałe"

Niniejsza lista konfiguracji wstępnych zostanie wywołana przy zakładaniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Technologia".
Lista konfiguracji wstępnych:
- Eksplorator plików: Eksplorator plików ograniczony do folderów oraz plików zamieszczonych do określonych folderów na dysku
- Eksplorator plików: Eksplorator plików ograniczony do folderów oraz plików zamieszczonych do określonych folderów na dysku
- Okno do wyboru pliku/folderu: Eksplorator plików ograniczony do folderów oraz plików zamieszczonych do określonych folderów na dysku
- Runtime administracja użytkowników: Administracja użytkowników podczas biegu aplikacji. Użytkownicy z ustawionymi uprawnieniami są zapisywanie do pliku CSV a następnie do pamięci komputera.
- PmExpr - wyrażenie matematyczne: Wytworzenie oraz obliczenie wyrażenia matematycznego JavaScript przy pomocy obiektu PmExpr

Historia:
Pm8.03.19: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.