Promotic

Konfiguracja wstępna "PmExpr - wyrażenie matematyczne"

Wytworzenie oraz obliczenie wyrażenia matematycznego JavaScript przy pomocy obiektu PmExpr.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Panele (PmaPanel) / Pozostałe".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

- Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder zawierający obiekty PmaPanel oraz PmaData.
- Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.


Ta konfiguracja wstępna umożliwia przetestować oraz obliczyć wytworzone przez użytkownika wyrażenie matematyczne (PmExpr) w składni języka JavaScript. Do dyspozycji są przeddefiniowane zmienne, które można zastosować w wyrażeniu.

W ramach tej konfiguracji wstępnej zmienne są statycznie zdefiniowane w metodzie "ListVariables" wytworzonego obiektu PmaFolder. Metoda "ResultExpr" tego obiektu zwraca obliczone wyrażenie, które było jej przekazane w jej parametrze.

Panel testowy PanelMain wyświetla w trzech przykładach możliwy zapis wyrażenia matematycznego. Nastęopnie po prawej jego obliczona wartość. U dołu znajdują się rzeczywiste wartości zmiennych, które w wyrażeniu można zastosować. Obiekty do wprowadzania wyrażenia lub do wyświetlenia wartości zmiennych można w miejscu edytować a ich zmiana natychmiast wpłynie na wynik obliczanej wartości.

Z panela PanelMain można przy pomocy przycisku modalnie otworzyć panel PanelExpr. Ten można zastosować do prostej edycji wyrażenia matematycznego, gdzie przy pomocy przycisków z lewej w prawo można stopniowo wytwarzać wyrażenie. Można go również edytować bezpośrednio na miejscu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "PmExpr"
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > PmaWeb obiekt" zostanie ustawiony na daną wartość.

Historia:
Pm8.03.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.