Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "PmExpr - wyrażenie matematyczne"

Wytworzenie oraz obliczenie wyrażenia matematycznego JavaScript przy pomocy obiektu PmExpr.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Panele (PmPanel) / Pozostałe".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder lub PmRoot.

 
- Konfiguracja wstępna wytworzy obiekt typu PmFolder zawierający obiekty PmPanel oraz PmData.
- Konfiguracja wstępna panelu (obiektu PmPanel) jest wytworzona w ten sposób, że funkcjonuje również jako Web panel.
 
Ta konfiguracja wstępna umożliwia przetestować oraz obliczyć wytworzone przez użytkownika wyrażenie matematyczne (PmExpr) w składni języka JavaScript. Do dyspozycji są przeddefiniowane zmienne, które można zastosować w wyrażeniu.
 
W ramach tej konfiguracji wstępnej zmienne są statycznie zdefiniowane w metodzie ListVariables wytworzonego obiektu PmFolder. Metoda ResultExpr tego obiektu zwraca obliczone wyrażenie, które było jej przekazane w jej parametrze.
 
Panel testowy PanelMain wyświetla w trzech przykładach możliwy zapis wyrażenia matematycznego. Nastęopnie po prawej jego obliczona wartość. U dołu znajdują się rzeczywiste wartości zmiennych, które w wyrażeniu można zastosować. Pozycje wprowadzania wyrażenia lub do wyświetlenia wartości zmiennych można w miejscu edytować a ich zmiana natychmiast wpłynie na wynik obliczanej wartości.
 
Z panela PanelMain można przy pomocy przycisku modalnie otworzyć panel PanelExpr. Ten można zastosować do prostej edycji wyrażenia matematycznego gdzie przy pomocy przycisków zlewej wprawo można stopniowo wytwarzać wyrażenie. Można go również edytować bezpośrednio na miejscu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "PmExpr"

Udostępnić obiekt do WebuOkreśla, czy ten obiekt ma być zarejestrowany jako element Web serwera

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmPanel > Web serwer > Udostępnić obiekt do Webu.

PmWeb obiektŚcieżka w drzewie obiektów do obiektu PmWeb, PmWebFolder lub PmWebLang, do którego wykona się rejestracja.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmPanel > Web serwer > PmWeb obiekt.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice