Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmExpr - matematický výraz"

Tvorba a vyhodnocení matematického JavaScript výrazu pomocí objektu PmExpr.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Ostatní".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekty PmPanel a PmData.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Tato předkonfigurace umožňuje otestovat a vyhodnotit uživatelsky vytvořený matematický výraz (PmExpr) v syntaxi JavaScript jazyka. K dipozici jsou předem definované proměnné, které lze použít ve výrazu.
 
V rámci této předkonfigurace jsou proměnné staticky definovány v metodě ListVariables založeného objektu PmFolder. Metoda ResultExpr tohoto objektu pak vrací vyhodnocený výraz, který ji byl předán v jejím parametru.
 
Testovací obraz PanelMain zobrazuje ve třech příkladech možný zapis matematického výrazu. Vpravo je pak jeho vyhodnocená hodnota. Dole jsou skutečné hodnoty proměnných, které lze použít ve výrazu. Prvky pro zadání výrazu nebo pro zobrazení hodnot proměnných jsou na místě editovatelné a jejich změna se okamžitě projeví ve výsledku vyhodnocené hodnoty.
 
Z obrazu PanelMain lze tlačítkem modálně otevřít obraz PanelExpr. Ten lze použít jako jednoduchý editor matematického výrazu kde lze pomocí tlačítek zleva doprava postupně tvořit výraz. Je možné jej také editovat přímo na místě.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "PmExpr"

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > PmWeb objekt.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice