Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmExpr - matematický výraz"

Tvorba a vyhodnocení matematického JavaScript výrazu objektem PmExpr.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Ostatní".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekty PmaPanel a PmaData.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Tato předkonfigurace umožňuje otestovat a vyhodnotit uživatelsky vytvořený matematický výraz (PmExpr) v syntaxi jazyka JavaScript. K dipozici jsou předem definované proměnné, které lze použít ve výrazu.

V rámci této předkonfigurace jsou proměnné staticky definovány v metodě "ListVariables" založeného objektu PmaFolder. Metoda "ResultExpr" tohoto objektu pak vrací vyhodnocený výraz, který ji byl předán v jejím parametru.

Testovací obraz PanelMain zobrazuje ve třech příkladech možný zapis matematického výrazu. Vpravo je pak jeho vyhodnocená hodnota. Dole jsou skutečné hodnoty proměnných, které lze použít ve výrazu. Objekty pro zadání výrazu nebo pro zobrazení hodnot proměnných jsou na místě editovatelné a jejich změna se okamžitě projeví ve výsledku vyhodnocené hodnoty.

Z obrazu PanelMain lze tlačítkem modálně otevřít obraz "PanelExpr". Ten lze použít jako jednoduchý editor matematického výrazu, kde lze pomocí tlačítek zleva vpravo postupně tvořit výraz. Lze ho také editovat přímo na místě.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "PmExpr"
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

Historie:
Pm8.03.20: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.