Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Ostatní"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Technologie".
Seznam předkonfigurací:
- Správce souborů: Správce souborů omezený na složky a soubory vnořené do určených složek na disku
- Průzkumník souborů: Správce souborů omezený na složky a soubory vnořené do určených složek na disku
- Okno pro výběr souboru/složky: Okno výběru omezené na složky a soubory vnořené do určených složek na disku na serveru
- Runtimová správa uživatelů: Administrátorská správa uživatelů za běhu aplikace. Uživatelé s nastavenými právy jsou ukládáni do CSV souboru a následně do paměti aplikace.
- PmExpr - matematický výraz: Tvorba a vyhodnocení matematického JavaScript výrazu objektem PmExpr

Historie:
Pm8.03.19: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.