Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Prohlížeče a tabulky"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel)".
Seznam předkonfigurací:

PmaAdo a PmaDataTable
- Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat přes rozhraní DtiOper: Vytvoří objekt PmaPanel s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat

PmaData
- Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem objektu PmaData: Vytvoří objekt PmaPanel s tabulkovým editovatelným prohlížečem objektu PmaData
- Obraz s tabulkovým a trendovým editovatelným prohlížečem objektu PmaData: Vytvoří objekt PmaPanel s trendovým a tabulkovým editovatelným prohlížečem objektu PmaData

PmForm
- Obraz s tabulkou typu PmfTable: Vytvoří objekt PmaPanel s tabulkou typu PmfTable

Text
- Obraz s prohlížečem textu nebo obsahu textových souborů: Vytvoří objekt PmaPanel s editovatelným prohlížečem textu PmgWEdit
© MICROSYS, spol. s r.o.