Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Obraz s tabulkou typu PmfTable"

Vytvoří objekt PmaPanel s tabulkou typu PmfTable.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Prohlížeče a tabulky".

Inicializaci vzhledu tabulky lze konfigurovat v události onFormLoad. K plnění datového obsahu slouží metoda projektanta "TableFill". Metoda "TableEditRow" obsluhuje ovládání funkčních tlačítek.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "PanelFormTable".
Typ výběru řádku nebo buňek
"row"
"cell"
Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Obraz > Titul obrazu".
Povolit editaci hodnotPovolení editace hodnot celého řádku nebo buněk v datové oblasti
Povolit přidání řádkuPovolení přidání řádku
Povolit smazání řádkuPovolení smazání řádku
Velikost písmaVelikost písma zadaná nad celým obsahem objektu PmfTable.
Počet fixních řádků v záhlavíFixní řádek pro popisy záhlaví sloupců
0
1
Počet fixních sloupců vlevoFixní sloupec pro popisy řádků tabulky
0
1
Počet fixních řádků v zápatíFixní řádek pro popisy zápatí sloupců
0
1
Počet sloupců v datové oblastiPočet sloupců tabulky bez fixních sloupců
Počet řádků v datové oblastiPočet řádků tabulky bez fixních řádků
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".

Historie:
Pm9.00.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.