Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem objektu PmaData"

Vytvoří objekt PmaPanel s tabulkovým editovatelným prohlížečem objektu PmaData.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Prohlížeče a tabulky".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "PanelData".
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
Cesta k objektu PmaDataRelativní nebo absolutní cesta k objektu PmaData.
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Parametry Pma objektu".

Historie:
Pm8.02.12: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.