Promotic

Předkonfigurace "Obraz s prohlížečem textu nebo obsahu textových souborů"

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel s editovatelným prohlížečem textu PmgWEdit.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Prohlížeče a tabulky".

Funkce načtení, uložení a vyhledání zdroje textu jsou obsaženy v metodách obrazu LoadText, SaveText a SelText. Po založení předkonfigurace jsou nakonfigurovány tak, aby otevíraly, ukládaly nebo hledaly soubory typu *.TXT ve složce Data v aplikaci.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "TextViewer".
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".

Historie:
Pm8.03.14: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.