Promotic

onFormLoad - událost objektu PmgForm

Popis:
Událost je vyvolána při inicializaci objektu PmgForm.
Je vhodným místem pro tvorbu položek formuláře (například voláním metody PmForm.CreateItem).
 
Událost je vyvolána ihned po ukončení události onStart. Události onStart následných Pmg objektů ještě nejsou vyvolány.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgForm objekt, ve kterém daná událost vzniká.
Příklad:
Příklad na vytvoření formuláře s položkami různých datových typů.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oForm = pMe.Form;
oForm.Title = "PmForm";
oForm.BgColor = "#c0dcc0";

oForm.CreateItem("separ", "id_separ_1", "Text separator 1", "Subtype:line;");

var oInt1 = oForm.CreateItem("number", "id_nmb_1", "Int 1", "Subtype:int;Min:0;Max:5;");
oInt1.Value = 2;

var oFloat1 = oForm.CreateItem("number", "id_nmb_2", "Float 1", "Subtype:float;Min:0;Max:10;");
oFloat1.Value = 2.6;

var oString1 = oForm.CreateItem("string", "id_str_1", "String 1", "");
oString1.Value = oForm.ClientType ? "PM Runtime" : "PM Develop";

var oBool1 = oForm.CreateItem("bool", "id_bool_1", "Bool 1", "");
oBool1.Value = true;

var oEnum1 = oForm.CreateItem("enum", "id_enum_1", "Enum 1", "");
oEnum1.AddRow(0.5, "slow");
oEnum1.AddRow(9.9, "fast");
oEnum1.Value = 0.5;

oForm.CreateItem("separ", "id_space_1", "", "Subtype:space;");
oForm.CreateItem("separ", "id_separ_2", "Text separator 2", "Subtype:line;");

var oString2 = oForm.CreateItem("string", "id_str_2", "String 2", "Multiline:1;");
oString2.Value = "row 0\r\nrow 1";
© MICROSYS, spol. s r. o.