Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onFormLoad - událost objektu PmgForm

Popis:
Událost je vyvolána při inicializaci objektu PmgForm.

Je vhodným místem pro tvorbu položek formuláře (například voláním metody PmForm.CreateItem).

Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgForm objekt, ve kterém daná událost vzniká.
Příklad:
Příklad na vytvoření formuláře s položkami různých datových typů.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oForm = pMe.Form;
oForm.Title = "PmForm";
oForm.BgColor = "#c0dcc0";

oForm.CreateItem("separ", "id_separ_1", "Text separator 1", "Subtype:line;");

var oInt1 = oForm.CreateItem("number", "id_nmb_1", "Int 1", "Subtype:int;Min:0;Max:5;");
oInt1.Value = 2;

var oFloat1 = oForm.CreateItem("number", "id_nmb_2", "Float 1", "Subtype:float;Min:0;Max:10;");
oFloat1.Value = 2.6;

var oString1 = oForm.CreateItem("string", "id_str_1", "String 1", "");
oString1.Value = oForm.ClientType ? "PM Runtime" : "PM Develop";

var oBool1 = oForm.CreateItem("bool", "id_bool_1", "Bool 1", "");
oBool1.Value = true;

var oEnum1 = oForm.CreateItem("enum", "id_enum_1", "Enum 1", "");
oEnum1.AddRow(0.5, "slow");
oEnum1.AddRow(9.9, "fast");
oEnum1.Value = 0.5;

oForm.CreateItem("separ", "id_space_1", "", "Subtype:space;");
oForm.CreateItem("separ", "id_separ_2", "Text separator 2", "Subtype:line;");

var oString2 = oForm.CreateItem("string", "id_str_2", "String 2", "Multiline:1;");
oString2.Value = "row 0\r\nrow 1";
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice