Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BgColor - vlastnost objektu PmForm

Popis:
Barva pozadí okna formuláře.
Syntaxe:
BgColor As String
Volání:
oForm.BgColor = "#ff0000" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oForm.BgColor 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.

 
Přednastavená hodnota je "f0f0f0" (světle šedá).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice