Promotic

BgColor - vlastnost objektu PmForm

Popis:
Barva pozadí okna formuláře.
Syntaxe:
String BgColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Výchozí hodnota je "f0f0f0" (světle šedá).
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oForm.BgColor = "#ffffff";   // Zápis do vlastnosti
var sBgColor = oForm.BgColor;   // Čtení z vlastnosti

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.