Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BgColor - vlastnost objektu PmForm

Popis:
Barva pozadí okna formuláře.
Syntaxe:
String BgColor
Volání:
nastavení barvy jako RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
oForm.BgColor = "#ff0000"
sColor = oForm.BgColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

 
Přednastavená hodnota je "f0f0f0" (světle šedá).

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice