Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BgColor - vlastnost objektu PmForm

Popis:
Barva pozadí okna formuláře.
Syntaxe:
String BgColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

 
Přednastavená hodnota je "f0f0f0" (světle šedá).
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oForm.BgColor = "#ffffff";  //Zápis hodnoty
var sBgColor = oForm.BgColor;  //Čtení hodnoty

Historie:
Pm8.03.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice