Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmfString

Popis:
Tento objekt představuje jednu položku formuláře typu: Zadavatel textu.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
EditTypeTyp editace
MultilinePovolení/zákaz zobrazení textu na více než jeden řádek
SubtypeTyp zadavatele textu
ValueHodnota Pmf objektu
ValueHorzAlignZpůsob horizontálního zarovnání textu
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
BodyFontPísmo Body oblasti Pmf objektu
BodyHeightIniPočáteční výška Body oblasti
BodyHeightModeZpůsob změny výšky Body oblasti
BodyWidthIniPočáteční šířka Body oblasti
BodyWidthModeZpůsob změny šířky Body oblasti
EnabledPovolení/zákaz editace hodnoty
FormVrací objekt PmForm
IdIdentifikátor Pmf objektu
ParentVrací referenci na rodičovský Pmf objekt
PrivateDataPrivátní hodnota objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
TitleZobrazovaný název Pmf objektu
TitleFontPísmo Title oblasti Pmf objektu
TitlePosPozice Title oblasti Pmf objektu
TypeTyp Pmf objektu
VisibleVlastnost vrací nebo nastavuje viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Události:
onEditAcceptVyvolá se po ukončení editace a po uložení editované hodnoty
onFocusVyvolá se pokud Pmf objekt získá nebo ztratí fokus
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou PmForm.CreateItem("string", ...).
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
Skript vytvoří jednu položku formuláře. Předpokládá, že objekt oForm již existuje.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oStr = oForm.CreateItem("string", "id_str");
oStr.Value = "Test";

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.