Promotic

onEditAccept - událost objektu PmfString

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení editace a po uložení editované hodnoty.
Parametry:
ev(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf objekt ve kterém událost vznikla.
ev.OldValue(String) Vrací původní hodnotu.
Poznámka:
Tato událost je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Příklad:
Vytvoří objekt PmfString (např. v události onFormLoad objektu PmgForm).
Funkce se zaregistruje do události onEditAccept.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onStringChange(ev)
{
Pm.Debug("OldValue=" + ev.OldValue);
}

var oForm = pMe.Form;
var oString = oForm.CreateItem("string", "id_Str1", "String 1", "");
oString.Value = oForm.ClientType ? "PM Runtime" : "PM Develop";

oString.AddEvent("onEditAccept", "id_Str1", onStringChange);
© MICROSYS, spol. s r.o.