Promotic

onEditAccept - zdarzenie obiektu PmfString

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu edycji oraz po zapisaniu edytowanej wartości.
Parametry:
ev(Object) Odniesienie do obiektu opisującego informacje o zdarzeniu
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf obiekt, w którym zdarzenie wystąpiło.
ev.OldValue(String) Zwraca pierwotną wartość.
Notatka:
Zdarzenie to działa tylko w języku JavaScript.
Przykład:
Wytworzy obiekt PmfString (np. w zdarzeniu onFormLoad obiektu PmgForm).
Funkcja zostanie zarejestrowana do zdarzenia onEditAccept.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onStringChange(ev)
{
Pm.Debug("OldValue=" + ev.OldValue);
}

var oForm = pMe.Form;
var oString = oForm.CreateItem("string", "id_Str1", "String 1", "");
oString.Value = oForm.ClientType ? "PM Runtime" : "PM Develop";

oString.AddEvent("onEditAccept", "id_Str1", onStringChange);
© MICROSYS, spol. s r.o.