Promotic

ClientType - właściwość obiektu PmForm

Opis:
Zwraca wartość reprezentującą typ przeglądania Pmf obiektu.
Składnia:
Long ClientType
Wartości:
0 - tryb deweloperski
1 - tryb runtime (lokalny)
2 - tryb runtime (przeglądarka internetowa)
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nClientType = oForm.ClientType;

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.