Update cookies preferences
Promotic

SysLayoutPos - właściwość obiektu PmForm

Opis:
Pozycja sestemowego obszaru $sys (jeżeli obszar ten będzie widoczny).
Patrz Podstawowe obszary, do których będą zamieszczane Pmf obiekty.
Składnia:
String SysLayoutPos
Wartości:
right (domyślnie) - Po prawej od podstawowego obszaru (od $main).
bottom - Na dole pod podstawowym obszarem.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmForm.SysButtons (właściwość)
Przykład:
Wytworzenie przycisków użytkownika zamieszczonych pod podstawowym obszarem.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oForm.SysLayoutPos = "bottom";

var oBtnLay = oForm.GetItem("$sys", 1);

var oBtn = oBtnLay.CreateItem("button", "buttGetData", null, "Value:Get data");
oBtn = oBtnLay.CreateItem("button", "buttInsertRow", null, "Value:Insert row");
oBtn = oBtnLay.CreateItem("button", "buttDeleteRow", null, "Value:Delete row");

Historia:
Pm9.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.