Promotic

Obiekt PmfString

Opis:
Obiekt przedstawia jedną pozycję formularza typu: "Wprowadzanie tekstu".
Właściwości i metody tego obiektu:
EditTypeTyp edycji
MultilineZezwolenie/zakaz wyświetlenia tekstu w więcej niż jednym wierszu
SubtypeTyp pola wprowadzania tekstu
ValueWartość Pmf obiektu
ValueHorzAlignSposób poziomego wyrównania tekstu
Właściwości i metody wspólne dla wszystkich obiektów typu PmfObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
BodyFontCzcionka obszaru Body Pmf obiektu
BodyHeightIniPoczątkowa wysokość obszaru Body
BodyHeightModeSposób zmiany wysokości obszaru Body
BodyWidthIniPoczątkowa szerokość obszaru Body
BodyWidthModeSposób zmiany szerokości obszaru Body
EnabledZezwolenie/zakaz edycji wartości
FormZwraca obiekt PmForm
IdIdentyfikator Pmf obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmf obiektu
PrivateDataWartość prywatna obiektu
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
TitleWyświetlana nazwa Pmf obiektu
TitleFontCzcionka obszaru Title Pmf obiektu
TitlePosPozycja obszaru Title Pmf obiektu
TypeTyp Pmf obiektu
VisibleZwraca lub ustawia widoczność/niewidoczność Pmf obiektu
Zdarzenia:
onEditAcceptJest wywołane po zakończeniu edycji oraz po zapisaniu edytowanej wartości
onFocusJest wywołane jeżeli Pmf obiekt uzyska lub utraci fokus
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody PmForm.CreateItem("string", ...).
- Obiekt ten działa również w Web panelach.
Przykład1:
Skrypt wytworzy jedną pozycję formularza, zakładając, że obiekt oForm już istnieje.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oStr = oForm.CreateItem("string", "id_str");
oStr.Value = "Test";

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.