Promotic

EditType - właściwość obiektu PmfString

Opis:
Typ edycji.
Składnia:
String EditType
Wartości:
auto (domyślnie) - edycja jest włączona
readonly - tylko do odczytu (tekst nie może być zmieniony, ale można wybrać i skopiować)
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "idStr1", "Tytuł", "EditType:readonly;");
var sEditType = oString.EditType;   // Odczyt z właściwości
oString.EditType = "readonly";   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.