Promotic

Multiline - właściwość obiektu PmfString

Opis:
Zezwolenie/zakaz wyświetlenia tekstu w więcej niż jednym wierszu.
Składnia:
Long Multiline
Wartości:
0 (domyślnie) - Pole do wprowadzania tekstu jednowierszowego.
1 - Wielowierszowe pole do wprowadzania tekstu. Wybór wstępnego ustawienia ValueHeightIni=5. W tym polu można wprowadzić nowy wiersz przy pomocy klawisza Enter.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmfString.Subtype (właściwość)
- PmgString.Multiline (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "idStr1", "Tytuł", "Multiline:1;");
var nMultiline = oString.Multiline;   // Odczyt z właściwości
oString.Multiline = 1;   // Zapis do właściwości
Przykład2:
Wytworzy wielowierszowy tekst:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = oForm.CreateItem("string", "addr", "Adres", "Multiline:1;");
oItem.Value = "Whitestreet 145\nNew York\nUSA";   // Znak "\n" tworzą nowe wiersze.
Przykład3:
W celu wytworzenia wielowierszowego tekstu na całej powierzchni (tzn. bez wyświetlanej nazwy) patrz Przykład2.
Przykład4:
W celu wytworzenia wielowierszowej statycznej notatki patrz Przykład2.

Historia:
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.