Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Multiline - wlaściwość obiektu PmfString

Opis:
Zezwolenie/zakaz wyświetlenia tekstu w więcej niż jednym wierszu.
Składnia:
Multiline As Integer
Wołanie:
Ustawienie właściwości podczas wytwarzania pozycji:
oString = oForm.CreateItem("string", "Id", "Nazwa", "Multiline:1;");
Zapis wartości:
oString.Multiline = 1;
Odczyt wartości:
multi = oString.Multiline;
Wartości:
0 (domyślnie) - Pole do wprowadzania tekstu jednowierszowego.
1 - Wielowierszowe pole do wprowadzania tekstu. W tym polu można wprowadzić nowy wiersz przy pomocy klawisza Enter.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.

Właściwość ta działa także w Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.

Patrz również:
Przykład1:
Wytworzy wielowierszowy tekst:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = oForm.CreateItem("string", "addr", "Adres", "Multiline:1;");
oItem.Value = "Whitestreet 145\nNew York\nUSA";  //Znak "\n" tworzą nowe wiersze.
Przykład2:
W celu wytworzenia wielowierszowego tekstu na całej powierzchni (tzn. bez wyświetlanej nazwy) patrz Przykład1.
Przykład3:
W celu wytworzenia wielowierszowej statycznej notatki patrz Przykład.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice