Update cookies preferences
Promotic

Multiline - właściwość obiektu PmfTable

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia zezwolenie wyświetlenie tekstu wielowierszowego we wszystkich komórkach tabeli.
Składnia:
Long Multiline
Wartości:
0 (domyślnie) - Wyświetlanie tekstu wielowierszowego jest wyłączone.
1 - Wyświetlanie tekstu wielowierszowego jest włączone.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Aby wyświetlić tekst w wielu wierszach, tekst komórki musi zawierać znak nowej linii ("\n") w żądanym miejscu.
Zezwolenie tekstu wielowierszowego zachowuje poziome wyrównanie tekstu w komórkach (patrz HorzAlign).
Patrz również:
- PmfTableArea.Multiline (właściwość)
- PmfTableRow.Multiline (właściwość)
- PmfTableColumn.Multiline (właściwość)
- PmfTableCell.Multiline (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.Multiline = 1;   // Zapis do właściwości
var nMultiline = oTable.Multiline;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm9.00.28: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.