Update cookies preferences
Promotic

DeleteRow - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Usunięcie jednego lub kilku wierszy.
Składnia:
Empty DeleteRow(Long nRowArea, Long iRow, [Long nCount])
Parametry:
nRowArea(Long) Określenie obszaru (area) tabeli (patrz Obszary w tabeli).
Narazie można wprowadzić tylko wartość 1 = obszar danych tabeli (Body). To znaczy narazie nie można usuwać z nagłówka (Head) oraz stopki (Foot) (podczas inicjalizacji można tylko ustawić przy pomocy metody InitRows).
iRow(Long) Indeks wiersza (indeksowane od 0).
-1 = Usunięcie od końca.
nCount[opcjonalne] (Long) Ilość wierszy (domyślnie: 1).
-1 = Usunięcie wszystkich wierszy od określonego do końca.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.DeleteRow(1, 3, -1);

Historia:
Pm9.00.10: Usunięty błąd: Metoda nie działała w Web panelu jeżeli parametr iRow został ustawiony na -1 (tzn. Usunięcie od końca).
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.