Update cookies preferences
Promotic

InitRows - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Inicjalizacja ilości wierszy tabeli.
Składnia:
Empty InitRows(Long nBodyRow, [Long nHeadRow], [Long nFootRow])
Parametry:
nBodyRow(Long) Ilość wierszy obszaru danych tabeli.
nHeadRow[opcjonalne] (Long) Ilość wierszy nagłówka tabeli.
nFootRow[opcjonalne] (Long) Ilość wierszy stopki tabeli.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.InitRows(20, 1, 1);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.