Promotic

DeleteCol - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Usunięcie jednej lub kilku kolumn.
Składnia:
Empty DeleteCol(Long nColArea, Long iCol, [Long nCount])
Parametry:
nColArea(Long) Określenie obszaru (area) tabeli (patrz Obszary w tabeli).
Narazie można wprowadzić tylko wartość 1 = obszar danych tabeli (Main). To znaczy narazie nie można usuwać w lewej części (Left) (podczas inicjalizacji można tylko ustawić przy pomocy metody InitCols).
iCol(Long) Indeks kolumny (indeksowane od 0).
-1 = Usunięcie od końca.
nCount[opcjonalne] (Long) Ilość kolumn (domyślnie: 1).
-1 = Usunięcie wszystkich kolumn od określonej kolumny do końca.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.DeleteCol(1, 3, 1);

Historia:
Pm9.00.10: Usunięty błąd: Metoda nie działała w Web panelu jeżeli parametr iCol został ustawiony na -1 (tzn. Usunięcie od końca).
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.