Promotic

InsertCol - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Wstawienie jednej lub kilku kolumn.
Składnia:
Empty InsertCol(Long nColArea, Long iCol, [Long nCount])
Parametry:
nColArea(Long) Określenie obszaru (area) tabeli (patrz Obszary w tabeli).
Narazie można wprowadzić tylko wartość 1 = obszar danych tabeli (Main). To znaczy nie można dodawać w lewej części (Left) (można tylko ustawić podczas inicjalizacji przy pomocy metody InitCols).
iCol(Long) Indeks kolumny (indeksowane od 0).
-1 = wstaw na koniec.
nCount[opcjonalne] (Long) Ilość kolumn (domyślnie: 1).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.InsertCol(1, -1, 1);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.