Promotic

InsertCol - metoda objektu PmfTable

Popis:
Vložení jednoho nebo více nových sloupců.
Syntaxe:
Empty InsertCol(Long nColArea, Long iCol, [Long nCount])
Parametry:
nColArea(Long) Určení oblasti (area) tabulky (viz Oblasti v tabulce).
Prozatím lze zadat jen hodnotu 1 = datová oblast tabulky (Main). To znamená přidávat v levé části (Left) zatím nelze (lze jen nastavit při inicializaci metodou InitCols).
iCol(Long) Index sloupce (indexováno od 0).
-1 = vložit na konec.
nCount[nepovinné] (Long) Počet sloupců (přednastaveno: 1).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTable.InsertCol(1, -1, 1);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.