Promotic

GetArea - metoda objektu PmfTable

Popis:
Vrací referenci na zadanou oblast tabulky (na objekt PmfTableArea).
Syntaxe:
Object GetArea(Long nId)
Parametry:
nId(Long) Číselný identifikátor požadované oblasti tabulky (viz Oblasti v tabulce).
11 = MainBody = Hlavní datová oblast
12 = MainHead = Záhlaví hlavní oblasti
13 = MainFoot = Zápatí hlavní oblasti
21 = LeftBody = Levá datová oblast
22 = LeftHead = Záhlaví levé oblasti
23 = LeftFoot = Zápatí levé oblasti
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oArea = oTable.GetArea(11);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.