Promotic

onSelChange - událost objektu PmfTable

Popis:
Událost je vyvolána při změně výběru řádku nebo buňky.
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf objekt ve kterém událost vznikla.
Poznámka:
Tato událost je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Příklad:
Vytvoří objekt PmfTable (např. v události onFormLoad objektu PmgForm).
Funkce se zaregistruje do události onSelChange.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onTableSelChange(ev)
{
Pm.Debug("Select Row=" + oTable.GetSel(0).Row);
}

var oForm = pMe.Form;
var oTable = oForm.CreateItem("table", "id_tab1");
oTable.InitRows(5, 1, 1);
oTable.InitCols(6, 1);
// ... Různé nastavení tabulky

oTable.AddEvent("onSelChange", "tabchange", onTableSelChange);
© MICROSYS, spol. s r. o.