Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetColWidth - metoda objektu PmfTable

Popis:
Čtení šířky sloupce tabulky.
Syntaxe:
Long GetColWidth(Long nColArea, Long iCol, Long Type, String Unit)
Parametry:
nColArea(Long) Určení oblasti (area) tabulky (viz Oblasti v tabulce).
1 - hlavní oblast tabulky
2 - levá oblast tabulky
iCol(Long) Číslo sloupce
Type(Long) Typ požadované šířky:
0 - Aktualní šířka sloupce
1 - Nejširší text všech řádků
Unit(String) Jednotka
em - Hodnota je v HTML jednotkach "em". 1em je rovno aktuální velikosti písma. Například pokud velikost písma dokumentu je 12pt, pak 1em se rovná 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt).
px - Šířka v pixelech
Vrácená hodnota:
Vrací šířku sloupce (v počtu znaků).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nColWidth = oTable.GetColWidth(1, 5, 1, "px");

Historie:
Pm9.00.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice