Promotic

DeleteCol - metoda objektu PmfTable

Popis:
Smazání jednoho nebo více sloupců.
Syntaxe:
Empty DeleteCol(Long nColArea, Long iCol, [Long nCount])
Parametry:
nColArea(Long) Určení oblasti (area) tabulky (viz Oblasti v tabulce).
Zatím lze zadat jen hodnotu 1 = datová oblast tabulky (Main). To znamená mazat v levé části (Left) zatím nelze (lze jen nastavit při inicializaci metodou InitCols).
iCol(Long) Index sloupce (indexováno od 0).
-1 = Smazání od konce.
nCount[nepovinné] (Long) Počet sloupců (přednastaveno: 1).
-1 = Smazání všech sloupců od zadaného sloupce do konce.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTable.DeleteCol(1, 3, 1);

Historie:
Pm9.00.10: Opravená chyba: Metoda nefungovala ve Web obrazu pokud parametr iCol byl nastaven na -1 (tzn. Smazání od konce).
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.