Promotic

Objekt PmfTableRow (Řádek oblasti tabulky)

Popis:
Objekt představuje řádek zvolené oblasti tabulky.
Vlastnosti a metody:
BgColor Nastavení/zjištění barvy pozadí zvoleného řádku oblasti tabulky
GetCell Vytvoří referenci na objekt PmfTableCell určitého řádku
HorzAlign Horizontální zarovnání textu zvoleného řádku oblasti tabulky
PrivateData Privátní hodnota řádku v tabulce
TextColor Nastavení/zjištění barvy textu zvoleného řádku oblasti tabulky
VertAlign Vertikální zarovnání textu zvoleného řádku oblasti tabulky
Související objekty:
PmfTableCell(Buňka oblasti tabulky) Objekt představuje buňku zvolené oblasti tabulky
Poznámka:
Objekt lze získat voláním metody PmfTableArea.GetRow.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice