Promotic

Objekt PmfTableRow (Řádek oblasti tabulky)

Popis:
Objekt představuje řádek zvolené oblasti tabulky.
Vlastnosti a metody:
BgColorNastavení/zjištění barvy pozadí zvoleného řádku oblasti tabulky
FontPísmo řádku tabulky
GetCellVrací referenci na objekt PmfTableCell určitého řádku
HorzAlignHorizontální zarovnání textu zvoleného řádku oblasti tabulky
PrivateDataPrivátní hodnota řádku v tabulce
TextColorNastavení/zjištění barvy textu zvoleného řádku oblasti tabulky
VertAlignVertikální zarovnání textu zvoleného řádku oblasti tabulky
Související objekty:
PmfTableCell(Buňka oblasti tabulky) Objekt představuje buňku zvolené oblasti tabulky
Poznámka:
Objekt lze získat voláním metody PmfTableArea.GetRow.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.